Velkommen til Helt Sjef

Velkommen til Helt Sjef. I dette opplæringsspillet skal du være sjef for en dag. Du skal drive en REMA 1000 butikk, og poengsummen din er avhengig av hvor flink du er til å prioritere riktig, hvor fornøyde kundene dine er og hvor flink du er til å sørge for en ren og ryddig butikk med godt varetrykk. I starten av spillet vil du bli guidet gjennom de første oppgavene, men vi anbefaler at du bruker en del tid på å sette deg inn i navigasjon her.

Innledning

Du skal drive en REMA 1000 butikk, og her ser du hva som avgjør om du vil få en høy omsetning eller ikke. Bruk litt tid på å studere bildet. Under finner du en nærmere forklaring på hver av de.

Spillet

For å kunne nå en høy omsetning må du unngå at du går tom for varer, du må sørge for at butikken ikke er rotete, at det ikke er kø i kassa og at flaskeautomaten ikke går full. Alt dette må du også gjøre i riktig prioritert rekkefølge. I tillegg må du løse oppgavene som dukker opp.

Levels

Spillet er delt inn i 9 levels/nivåer. Disse har litt ulik vanskelighetsgrad og varighet. Når du er ferdig med et level vil du alltid kunne spille det på nytt dersom du ikke er fornøyd med poengscoren og tilbakemeldingene.

Score

Scoren din avhenger av hvor flink du er til å drive butikken, hvor god kundetilfredshet du klarer å oppnå og om du prioriterer riktig mellom oppgavene. Du oppnår høy poengsum når du holder butikken ren, ryddig og med godt varetrykk (butikkdrift). I tillegg påvirkes scoren din av hvor fornøyde kunder du har. Ikke la de vente, ikke la det bli kø i kassa og svar så godt du kan på oppgavene. Er det dessuten lite varer eller rot i butikken vil kundetilfredsheten gå ned. Til slutt påvirkes scoren din av om du prioriterer riktig. Rydder du butikken mens det er kø i kassa vil du miste poeng. Fyller du på frysedisken før du fyller frukt og grønt vil du også miste poeng.

Kunder

Kundene dine kommer inn med en potensiell handleliste (denne ser du ikke). Dersom du gjør alt riktig vil kunden kjøpe alt på listen, og du vil oppnå en høy omsetning. Kundene roter også i butikken din, og de vil innimellom også stille deg spørsmål som du må svare på. Les videre for å vite hva som påvirker kundetilfredsheten.

Ansatte

På venstre side av skjermen vil du hele tiden kunne se hvilke ansatte du har til disposisjon. Når du setter en ansatt til å løse en oppgave vil den ansatte markeres som opptatt, men du kan alltid avbryte en oppgave for å prioritere noe annet. Bak hver ansatt vil du se hvor lang tid det er igjen før den er fullført. Antall ansatte vil variere på de ulike nivåene/levels.

Oppgaver

Nederst til venstre i skjermen vil du dukke opp en liste med oppgaver som du må løse. Du må ikke glemme å prioritere disse oppgavene.

Rot

Etterhvert som kunder kommer i butikken vil den bli rotete. Jo flere kunder jo mer rot og feilplasserte varer. Du må sette en ansatt til å rydde, ellers vil dette påvirke kundetilfredsheten og omsetningen vil gå ned.

Varepåfylling

Etterhvert som kundene handler vil det minke og til slutt gå tomt for varer i de ulike sonene. Hver sone har et eget ikon. Varepåfylling kan du enten gjøre gjennom å sette en ansatt til å fylle på en sone, eller du kan hente frem oversiktskartet og gjøre en utsolgtrunde.

Flaskeautomaten

Flaskeautomaten krever ettersyn og tømming for å unngå at den går full. Sett en ansatt til å gjøre dette. Går automaten full vil kunder bli misfornøyde og du vil miste omsetning.

Kassa

Du bestemmer selv hvem av dine ansatte som skal sitte i kassa. Er det ingen som sitter der vil det etterhvert bli kø, og du får misfornøyde kunder. Er det ekstra mange kunder i butikken kan det være lurt å åpne flere kasser.

Kundespørsmål

Noen ganger vil du se at en kunde tydelig lurer på noe eller trenger hjelp. For å oppnå en høy omsetning er det viktig at kundene ikke blir ventende for lenge.

Menylinja

Denne menylinja er tilgjengelig hele tiden. Under finner du en forklaring på hver av symbolene. Følg tekstene på bildet.

Pauseknapp

Du vil alltid kunne pause spillet. Da stopper spillet frem til velger "fortsett". Dersom du lukker spillet eller avslutter før du er ferdig vil du alltid starte på det siste nivået/levelet når du starter igjen

Full-screen

Levelinfo

Du ser til enhver tid hvilket level du er på, og progresjonsbaren viser hvor lenge det er igjen av levelet du er på nå. Det er totalt 9 nivåer/levels.

Omsetning

Du vil alltid se hvilken omsetning du har oppnådd hittil i spillet. Omsetningen tar du med deg gjennom alle nivåene og når du er ferdig vil dette være den scoren som vises på high-scorelisten på heltsjef.rema.no

Driftsverdier

Oppe i høyre hjørne vil du hele tiden se konsekvensen av valgene dine. Ligger noen av de 3 verdiene lavt bør du fokusere på å gjøre ting annerledes.

Oversiktskart

Du ser ikke hele butikken din i skjermen hele tiden, og du må selv bruke musepekeren for å flytte deg rundt i hele butikken.

Dra og slipp oppgaver

I spillet vil du møte ulike oppgavetyper. Du vil måtte løse dra og slipp oppgaver. De løser du gjennom å klikke, holde og dra ett objekt over et annet. Når du slipper objektet over den plassen du mener er riktig vil det plassere seg.

Hotspot

I noen oppgaver skal du klikke på steder på bildet du ser. Når du klikker vil du få tilbakemelding på om det er riktig eller ikke.

Hjelp og support

Dersom du skulle oppleve tekniske problemer så har vi etablert en supportfunksjon. Ta kontakt med kjøpmannen din så vil han eller hun kunne fortelle deg mer hva du skal gjøre. Denne forklaringen er dessuten alltid tilgjengelig fra ?-tegnet øverst til høyre.

Kontakt VISMA Retail

  • Epost: heltsjef@rema.no
  • Ring: 815 31 000 fra 07.00 til 21.00 alle hverdager

Tekniske krav

For å kunne spille Helt Sjef og Min Butikk settes det følgende krav:

  • Du må ha nett-tilgang
  • Maskinen må minimum kunne kjøre en oppløsning på 1024 x 768
  • Du bør ha lyd aktivert på maskinen
  • Dersom du ikke har Unity Plug-In vil du få spørsmål om å installere denne. Det er en enkel prosedyre"